Thương hiệu

Sort By:
View:

 • CON TRƯỢT TRÒN CÓ ĐẦU CHẶN LMK
  Giá: 55.000 VND

  Con trượt LMK12UU , LMK16UU , LMK20UU , LMK25UU , LMK30UU, LMK35UU LMK16LUU, LMK20LUU, LMK25LUU, LMKL30UU

  55.000,0

 • Gối đỡ trục BK-BF BKBF12 , BKBF15 , BKBF17 , BKBF20 , BKBF25 dùng để giữ cố định 2 đầu trục vitme để vitme chuyển động theo động cơ thông qua khớp nối.
  Gối đỡ trục BK12-BF12: 420.000đ/ bộ
  Gối đỡ trục BK15-BF15: 530.000đ/ bộ
  Gối đỡ trục BK17-BF17: 650.000đ/bộ
  Gối đỡ trục BK20-BF20: 745.000đ/bộ
  Gối đỡ trục BK25-BF25: 920.000đ/bộ
  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333 để được tư vấn trực tiếp

  420.000,0
 • Ray trượt tròn có đế – Thanh trượt tròn có đế là ray trượt tròn có gá đỡ ở dưới. Gá đỡ đã được khoan lỗRay trượt tròn có đế phi 12 (đường kính 12mm): 240,000/met

  Ray trượt tròn có đế phi 16 (đường kính 16mm): 280,000/met

  Ray trượt tròn có đế phi 20 (đường kính 20mm): 320,000/met

  Ray trượt tròn có đế phi 25 (đường kính 25mm): 435,000/met

  Ray trượt tròn có đế phi 30 (đường kính 30mm): 540,000/met

  Ray trượt tròn có đế phi 35 (đường kính 35mm): 765,000/met

  Ray trượt tròn có đế phi 40 (đường kính 30mm): 1050,000/met

  Ray trượt tròn có đế phi 50 (đường kính 30mm):1,880,000/met

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  320.000,0