Thương hiệu

Sort By:
View:
 • Con trượt tròn có đế SBR loại dài : SBR12LUU, SBR16LUU, SBR20LUU, SBR25LUU, SBR30LUU, SBR40LUU, SBR50LUU 

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR12LUU (Chiều dài 70mm): 150.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR16LUU (Chiều dài 85mm): 150.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR20LUU (Chiều dài 20mm): 165.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR25LUU (Chiều dài 130mm): 260.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR30LUU (Chiều dài 140mm): 320.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR35LUU (Chiều dài 140mm): 590,000.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR40LUU (Chiều dài 140mm): 790.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR50LUU (Chiều dài mm): 1.800.000/Cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

   

  165,0
 • Con trượt vuông TBAI LT HGH15CA:282,000đ/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH20CA:: 324,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH25CA:: 389,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH30CA: 853,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH35CA:825,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH45CA:1,432,000/cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  282.000,0
 • Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW15CC:320,000đ/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW20CC:: 375,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW25CA:: 430,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW30CC: 640,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW35CC:921,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW45CC:1,530,000/cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  320.000,0
 • Gối đỡ trục SK: SK12 , SK16 , SK20 , SK25, SK30 , SK40 , SK50 dùng để đỡ 2 đầu thanh ray tròn

  Gối đỡ trục phi 12 SK12: 40,000/cái

  Gối đỡ trục phi 16 SK16: 45,000/cái
  Gối đỡ trục phi 20 SK20: 50,000/cái
  Gối đỡ trục phi 25 SK25: 63,000/cái
  Gối đỡ trục phi 30 SK30: 80,000/cái
  Gối đỡ trục phi 40 SK40: 135,000/cái
  Gối đỡ trục phi 50 SK50: 185,000/cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  50.000,0