Thương hiệu

Sort By:
View:

 • Combo Thanh trượt + Con Trượt EGH15 HIWIN dài 110mm

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  395.000,0
 • Con trượt Hiwin: HGW20HC, HGW25HC, HGW30HC, HGW35HC,

  Con trượt vuông Hiwin HGW20HC giá 625,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW25HC giá 712,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW30HC giá 1,050,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW35HC giá 1,620,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  554.000,0

 • con-truot-hiwin-
  Con trượt Hiwin HGW15CC, HGW20CC, HGW25CC, HGW30CC, HGW35CC, HGW45CC

  Con trượt vuông Hiwin HGW15CC giá 360,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW20CC giá 485,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW25CC giá 584,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW30CC giá 820,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW35CC giá 1,367,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW45CC giá 1,950,000/con

  Con trượt Hiwin EGW15CC, EGW20CC, EGW25CC, EGW30CC, EGW35CC,

  Con trượt vuông Hiwin EGW15CC giá 395,000/con

  Con trượt vuông Hiwin EGW20CA giá 485,000/con

  Con trượt vuông Hiwin EGW25CC giá 626,000/con

  Con trượt vuông Hiwin EGW30CC giá 1,255,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  360.000,0
 • Con trượt Hiwin: HGH20HA, HGH25HA, HGH30HA, HGH35HA,

  Con trượt vuông Hiwin HGH20HA giá 580,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH25HA giá 683,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH30HA giá 960,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH35HA giá 1,435,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  580.000,0

 • Con trượt Hiwin EGH: EGH15CA, EGH20CA, EGH25CA, EGH30CA.
  Con trượt EGH15CA giá 390,000/con

  Con trượt EGH20CA giá 480,000/con

  Con trượt EGH25CA giá 560,000/con

  Con trượt EGH30CA giá 820,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  390.000,0
 • Con trượt Hiwin EGH: EGH15CA, EGH20CA, EGH25CA, EGH30CA,EGH35CA

  Con trượt EGH15CA giá 390,000/con

  Con trượt EGH20CA giá 480,000/con

  Con trượt EGH25CA giá 560,000/con

  Con trượt EGH30CA giá 820,000/con

  Con trượt EGH35CA giá 1,000,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-090961980831 để được tư vấn trực tiếp

  390.000,0

 • Con trượt Hiwin EGH: EGH15A, EGH20SA, EGH25SA, EGH30SA,

  Con trượt EGH15SA giá 490,000/con

  Con trượt EGH20SA giá 580,000/con

  Con trượt EGH25SA giá 660,000/con

  Con trượt EGH30SA giá 1,020,000/con

  Con trượt EGH35CA giá 1,000,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-090961980831 để được tư vấn trực tiếp

  490.000,0
 • Con trượt Hiwin: HGH15CA, HGH20CA, HGH25CA, HGH30CA, HGH45CA,

  Con trượt vuông Hiwin HGH15CA giá 360,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH20CA giá 395,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH25CA giá 505,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH30CA giá 630,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH35CA giá 1,030,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH45CA giá 1,825,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  345.000,0


 • Con trượt Hiwin MGN7C giá 285.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN9C giá 325.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN12C giá 375.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN15C giá 400.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN7H giá 300.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN9H giá 350.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN12H giá 400.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN15H giá 430.000đ/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  275.000,0
 • 1. Mã sản phẩm: MGW-C/MGW-H;

  2. Model: MGW7C, MGW7H, MGW9C, MGW9H, MGW12C, MGW12H, MGW15C, MGW15H;

  Thanh trượt, con trượt MGW bản rộng, có trọng tâm thấp, thích hợp với các ứng dụng tốc độ cao, chính xác

  Thanh trượt HIWIN MGW9 -1000mm giá

  Thanh trượt HIWIN MGW12 -1000mm giá

  Thanh trượt HIWIN MGW15 -1000mm giá

  Con trượt HIWIN MGW9C giá

  Con trượt HIWIN MGW12C giá

  Con trượt HIWIN MGW15C giá

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp.

  423.000,0 405.000,0


 • https://file.hstatic.net/1000275407/file/logo_grande.jpg

  Đai ốc vitme bước 10 SFU1210 , SFU1610 , SFU2010 , SFU2510 , SFU3210,SFU4010

  Thương hiệu : TBI Motion – Taiwan

  Mã sản phẩm SFU

  Cấp chính xác : C5- C7

  Đai ốc vitme TBI Đài Loan

  Đai ốc vitme TBI 12 bước 10 (SFU1210): 1.150.000/Cái

  Đai ốc vitme TBI 16 bước 10 (SFU1610): 1.200.000/Cái

  Đai ốc vitmeTBI 20 bước 10 (SFU2010): 1.350.000/Cái

  Đai ốc vitme TBI 25 bước 10 (SFU2510): 1.520.000/Cái

  Đai ốc vitme TBI 32 bước 10 (SFU3210): 1.630.000/Cái

  Đai ốc vitme TBI 40 bước 10 (SFU4010): 2.400.000/Cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  1.150.000,0

 • Đai ốc vitme  bước 5 : 

  Thương hiệu : TBI Motion – Taiwan

  Mã sản phẩm SFU

  Bước đai ốc : Có thể lựa chọn 5 hoặc 10

  Cấp chính xác : C5- C7
  Đai ốc vitme TBI Đài loan bước 5 :

  Đai ốc Vitme TBI 12 bước 4 – (SFU1204): 1.100.000/Cái

  Đai ốc Vitme TBI 16 bước 5 – (SFU1605): 1.150.000/Cái

  Đai ốc Vitme TBI 20 bước 5 – (SFU2005): 1.320.000/Cái

  Đai ốc Vitme TBI 25 bước 5 – (SFU2505): 1.480.000/Cái

  Đai ốc Vitme TBI 32 bước 5 – (SFU3205): 1.560.000/Cái

  Đai ốc Vitme TBI 40 bước 5 – (SFU3205): 2.300.000/Cái
  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  1.320.000,0