Thương hiệu

Sort By:
View:
 • BÁNH RĂNG 2M

  Giá: 210.000 VND

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  210.000,0
 • Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết bản rộng làm bằng thép chất lượng cao, bề mặt mạ crom chống gỉ. Nó là một dạng của con trượt tròn có bọc ngoài khuyết SBR nhưng bề mặt con trượt rộng hơn

  TBR16UU:90.000đ/ cái

  TBR20UU: 100.000đ/ cái

  TBR25UU: 165.000đ/ cái

  TBR30UU:  190.000đ/ cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-090961980831 để được tư vấn trực tiếp

  100.000,0

 • CON TRƯỢT TRÒN CÓ ĐẦU CHẶN LMK
  Giá: 55.000 VND

  Con trượt LMK12UU , LMK16UU , LMK20UU , LMK25UU , LMK30UU, LMK35UU LMK16LUU, LMK20LUU, LMK25LUU, LMKL30UU

  55.000,0
 • Con trượt tròn có đế SBR – Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết SBR : SBR12UU, SBR16UU, SBR20UU, SBR25UU, SBR30UU, SBR40UU, SBR50UU

  Con trượt tròn có đế SBR16UU (Đường kính 16mm): 70.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR20UU (Đường kính 20mm): 80.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR25UU (Đường kính 25mm): 135.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR30UU (Đường kính 30mm): 160.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR35UU (Đường kính 35mm): 238.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR40UU (Đường kính 40mm): 298.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR50UU (Đường kính 50mm): 586.000/Cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  70.000,0
 • Con trượt tròn có đế SBR loại dài : SBR12LUU, SBR16LUU, SBR20LUU, SBR25LUU, SBR30LUU, SBR40LUU, SBR50LUU 

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR12LUU (Chiều dài 70mm): 150.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR16LUU (Chiều dài 85mm): 150.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR20LUU (Chiều dài 20mm): 165.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR25LUU (Chiều dài 130mm): 260.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR30LUU (Chiều dài 140mm): 320.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR35LUU (Chiều dài 140mm): 590,000.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR40LUU (Chiều dài 140mm): 790.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR50LUU (Chiều dài mm): 1.800.000/Cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

   

  165,0
 • Con trượt tròn kín SCS dùng cho ray trượt tròn :

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 16 SCS16UU : 70,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 20 SCS20UU : 80,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 25 SCS25UU : 128,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 30 SCS30UU : 160,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 35 SCS35UU : 236,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 40 SCS40UU : 296,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 50 SCS50UU : 566.000đ/ cái

   

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

   

  70.000,0
 • Con trượt tròn LM: LM16UU, LM20UU, LM25UU,LM30UU,LM35UU,LM40UU,LM45UU… dùng cho thanh trượt tròn không đế.

  Con trượt tròn LM Ф16: 50.000đ/cái
  Con trượt tròn LM Ф20: 50.000đ/cái
  Con trượt tròn LM Ф25: 68.000đ/cái
  Con trượt tròn LM Ф30: 80.000đ/cái
  Con trượt tròn LM Ф35: 103.000đ/cái
  Con trượt tròn LM Ф40: 183.000đ/cái
  Con trượt tròn LM Ф50: 352.000đ/cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-090961980831 để được tư vấn trực tiếp

  50.000,0
 • Con trượt tròn LM-OP: LMOP16UU, LMOP20UU, LMOP25UU, LMOP30UU,LMOP35UU, LMOP40UU,LMOP45UU:

  Con trượt tròn LM-OP hay còn gọi là con trượt tròn hở, hay con trượt tròn khuyết

  Con trượt tròn LMOP16UU : 50.000đ/cái

  Con trượt tròn LMOP20UU : 55.000đ/cái

  Con trượt tròn LMOP25UU : 64.000đ/cái

  Con trượt tròn LMOP30UU : 83.000đ/cái

  Con trượt tròn LMOP35UU : 109.000đ/cái

  Con trượt tròn LMOP40UU : 196.000đ/cái

  Con trượt tròn LMOP50UU : 420.000đ/cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-090961980831 để được tư vấn trực tiếp

  50.000,0
 • Con trượt vuông TBAI LT HGH15CA:282,000đ/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH20CA:: 324,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH25CA:: 389,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH30CA: 853,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH35CA:825,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT HGH45CA:1,432,000/cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  282.000,0
 • Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW15CC:320,000đ/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW20CC:: 375,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW25CA:: 430,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW30CC: 640,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW35CC:921,000/cái

  Con trượt vuông TBAI LT có cánh HGW45CC:1,530,000/cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  320.000,0
 • Con trượt vuông TBAI Trung Quốc

  Con trượt vuông 15 HGH15CA: 156.000đ/ cái

  Con trượt vuông 20 HGH20CA: 215.000đ/ cái

  Con trượt vuông 25 HGH25CA: 235.000đ/ cái

  Con trượt vuông 30 HGH30CA: 382.000đ/ cái

  Con trượt vuông TBAI Trung Quốc là con trượt vuông giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác, mượt mà. Con trượt vuông Trung Quốc có thông số kỹ thuật tương tự như con trượt Hiwin.

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

   

  156.000,0
 • Con trượt vuông Trung Quốc bản rộng

  Con trượt vuông 15 HGW15CC: 186.000đ/ cái

  Con trượt vuông 20 HGW20CC: 220.000đ/ cái

  Con trượt vuông 25 HGW25CC: 244.000đ/ cái

  Con trượt vuông 30 HGW30CC: 409.000đ/ cái

  Con trượt vuông 35 HGW35CC: 534.000đ/ cái

  Con trượt vuông 45 HGW45CC: 854.000đ/ cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

   

  186.000,0