Sort By:
View:
 • BÁNH RĂNG 2M

  Giá: 210.000 VND

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  210.000,0

 • Combo Thanh trượt + Con Trượt EGH15 HIWIN dài 110mm

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  395.000,0
 • Con trượt Hiwin: HGW20HC, HGW25HC, HGW30HC, HGW35HC,

  Con trượt vuông Hiwin HGW20HC giá 520,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW25HC giá 623,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW30HC giá 860,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW35HC giá 1,235,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  554.000,0

 • con-truot-hiwin-
  Con trượt Hiwin HGW15CC, HGW20CC, HGW25CC, HGW30CC, HGW35CC, HGW45CC

  Con trượt vuông Hiwin HGW15CC giá 345,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW20CC giá 402,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW25CC giá 460,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW30CC giá 540,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGW35CC giá 862,000/con

  Con trượt Hiwin EGW15CC, EGW20CC, EGW25CC, EGW30CC, EGW35CC,

  Con trượt vuông Hiwin EGW15CA giá 365,000/con

  Con trượt vuông Hiwin EGW20CA giá 425,000/con

  Con trượt vuông Hiwin EGW25CA giá 526,000/con

  Con trượt vuông Hiwin EGW30CA giá 855,000/con

  Con trượt vuông Hiwin EGW35CA giá 862,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  345.000,0
 • Con trượt Hiwin: HGH20HA, HGH25HA, HGH30HA, HGH35HA,

  Con trượt vuông Hiwin HGH20HA giá 520,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH25HA giá 623,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH30HA giá 860,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH35HA giá 1,235,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  520.000,0
 • Con trượt Hiwin EGH: EGH15CA, EGH20CA, EGH25CA, EGH30CA,EGH35CA

  Con trượt EGH15CA giá 355,000/con

  Con trượt EGH20CA giá 395,000/con

  Con trượt EGH25CA giá 480,000/con

  Con trượt EGH30CA giá 630,000/con

  Con trượt EGH35CA giá 900,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-090961980831 để được tư vấn trực tiếp

  355.000,0
 • Con trượt Hiwin: HGH15CA, HGH20CA, HGH25CA, HGH30CA, HGH45CA,

  Con trượt vuông Hiwin HGH15CA giá 345,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH20CA giá 375,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH25CA giá 442,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH30CA giá 533,000/con

  Con trượt vuông Hiwin HGH35CA giá 895,000/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  345.000,0


 • Con trượt Hiwin MGN7C giá 275.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN9C giá 295.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN12C giá 305.000đ/con

  Con trượt Hiwin MGN15C giá 345.000đ/con

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  275.000,0
 • Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết bản rộng làm bằng thép chất lượng cao, bề mặt mạ crom chống gỉ. Nó là một dạng của con trượt tròn có bọc ngoài khuyết SBR nhưng bề mặt con trượt rộng hơn

  TBR16UU:90.000đ/ cái

  TBR20UU: 100.000đ/ cái

  TBR25UU: 155.000đ/ cái

  TBR30UU:  175.000đ/ cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-090961980831 để được tư vấn trực tiếp

  90.000,0
 • Con trượt tròn có đế SBR – Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết SBR : SBR12UU, SBR16UU, SBR20UU, SBR25UU, SBR30UU, SBR40UU, SBR50UU

  Con trượt tròn có đế SBR16UU (Đường kính 16mm): 70.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR20UU (Đường kính 20mm): 80.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR25UU (Đường kính 25mm): 125.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR30UU (Đường kính 30mm): 155.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR35UU (Đường kính 35mm): 235.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR40UU (Đường kính 40mm): 294.000/Cái

  Con trượt tròn có đế SBR50UU (Đường kính 50mm): 546.000/Cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

  70.000,0
 • Con trượt tròn có đế SBR loại dài : SBR12LUU, SBR16LUU, SBR20LUU, SBR25LUU, SBR30LUU, SBR40LUU, SBR50LUU 

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR12LUU (Chiều dài 70mm): 150.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR16LUU (Chiều dài 85mm): 150.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR20LUU (Chiều dài 20mm): 165.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR25LUU (Chiều dài 130mm): 240.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR30LUU (Chiều dài 140mm): 280.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR35LUU (Chiều dài 140mm): 400.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR40LUU (Chiều dài 140mm): 500.000/Cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài khuyết loại dài SBR50LUU (Chiều dài mm): 1.400.000/Cái

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

   

  150.000,0
 • Con trượt tròn kín SCS dùng cho ray trượt tròn :

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 16 SCS16UU : 70,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 20 SCS20UU : 80,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 25 SCS25UU : 128,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 30 SCS30UU : 168,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 35 SCS35UU : 236,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 40 SCS40UU : 296,000đ/cái

  Con trượt tròn có bọc ngoài phi 50 SCS50UU : 566.000đ/ cái

   

  Đừng ngần ngại COMMENT hoặc INBOX cho SHOP hoặc liên lạc qua Hotline: 0819312333-0961980831 để được tư vấn trực tiếp

   

  70.000,0
Call Now Button
0819312333
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon